Bộ điều khiển

Bộ điều khiển chuyên dụng, kết nối đến đầu đọc thẻ, vân tay, khuôn mặt. Điều khiển 1, 2, 4 cửa

1. Mô hình hệ thống và lắp đặt2. Thiết bị


3. Tham số kỹ thuật


Nhận xét