Thiết bị đọc vân tay

Sử dụng công nghệ sinh trắc học trong việc nhận dạng vân tay, ứng dụng trong việc quản lý vào ra hoặc chấm công

1. Mô hình hệ thống và cách lắp đặt2. Thiết bị
Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu cảm ứngThiết bị chấm công màn hình cảm ứng màuThiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình đen trắngKhóa điện vân tay3. Thông số kỹ thuật
Nhận xét