Quản lý xe vào ra iParking

Quản lý xe vào ra sử dụng thẻ từ + nhận dạng biển số xe

1. Mô hình hệ thống
  • Mô hình quản lý vào ra ô tô + xe máy


  • Mô hình quản lý vào ra xe máy
2. Phần mềm iParking

  • Làn ra xe máy + Làn ra xe máy và ô tô (3 làn trên một máy tính)  • Làn ra ô tô + xe máy (2 làn trên một máy tính)3. Khách hàng
  • Khu đô thị Hapulico - 33 lối vào ra cho xe máy và ô tô + hệ thống báo trống cho tất cả các tầng hầm
  • Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ - hệ thống quản lý xe vào ra + thanh toán bằng thẻ thông minh
  • Khu đô thị Mandarin Garden - hệ thống báo 1000 vị trí trống tầng hầm + hệ thống quản lý xe vào ra
  • Tòa nhà Thăng Long No1 - hệ thống quản lý xe vào ra + báo trống tầng hầm (800 vị trí)
  • Tòa nhà Hải Phát (The Pride)
  • Tòa nhà VCCI
  • Tòa nhà Sông Hồng 165 Thái Hà
  • Tòa nhà Thiết bị điện số 1 Lê Đại Hành
  • Tòa nhà Mipec Tây Sơn


Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ