Futech lắp đặt hệ thống camera quan sát cho nhà máy Calofic Quảng Ninh

Nhà máy Calofic hay còn gọi là Nhà máy dầu thực vật Cái Lân triển khai hệ thống camera của Futech cho toàn nhà máy

Hệ thống camera IP
  • Tổng số camera: 64 camera IP
  • Số đầu ghi: 2 NVR 32 kênh

Hình ảnh hệ thống

NVR1

NVR2


Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ