Đâu đọc thẻ từ

Thiết bị đọc thẻ từ (thẻ mifare, proximity, HID iClass), ứng dụng kiểm soát vào ra và chấm công

1. Mô hình hệ thống và lắp đặt2. Thiết bị3. Tham số thiết bịNhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ