Đầu đọc phụ Fingertec R3C

Thông số kỹ thuật

    Đầu đọc sử dụng vân tay
    • TP65
    • Không lưu trữ sự kiện
    • Kết nối với: R2, AC900, Q2i, i-Kiosk 100 Plus
    • Thẻ: Mặc định RFID *Mifare lựa chọn thêm

sản phẩm liên quan
Mô tả sản phẩm

Đầu đọc sử dụng vân tay
• TP65
• Không lưu trữ sự kiện
• Kết nối với: R2, AC900, Q2i, i-Kiosk 100 Plus
• Thẻ: Mặc định RFID *Mifare lựa chọn thêm

Tin liên quan

Tư vấn & Báo giá 0987 815 646

File tài liệu(excel, word, pdf, image)

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Đối tác 4

Đối tác 5

Đối tác 6

0987.815.646