Thiết bị chấm công Fingertec Face ID 4D

Thông số kỹ thuật

  Khuôn mặt + thẻ + mật khẩu
  • 800 khuôn mặt • 10,000 thẻ
  • 100,000 sự kiện
  • Comm: TCP/IP, USB client
  • Phương thức xác thực: Face/Card/PIN
  • Thẻ: Mặc định RFID *Mifare hoặc Wifi lựa chọn thêm

sản phẩm liên quan
Mô tả sản phẩm

Khuôn mặt + thẻ + mật khẩu
• 800 khuôn mặt • 10,000 thẻ
• 100,000 sự kiện
• Comm: TCP/IP, USB client
• Phương thức xác thực: Face/Card/PIN
• Thẻ: Mặc định RFID *Mifare hoặc Wifi lựa chọn thêm

Tin liên quan

Tư vấn & Báo giá 0987 815 646

File tài liệu(excel, word, pdf, image)

AEX

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Đối tác 4

Đối tác 5

Đối tác 6

0987.815.646