Thiết bị kiểm soát vào ra & chấm công Fingertec Face ID X

Thông số kỹ thuật

  Khuôn mặt + thẻ + mật khẩu + vân tay
  • 10,000 vân tay, 3000 khuôn mặt, 10,000 thẻ
  • 1,000,000 sự kiện
  • Comm: TCP/IP, RS232, RS485, USB disk
  • Phương thức xác thực: Khuôn mặt/Vân tay/Thẻ/PIN
  • Thẻ: Mặc định RFID/Mifare/HID *WiFi/3G lựa chọn thêm

sản phẩm liên quan
Mô tả sản phẩm

Khuôn mặt + thẻ + mật khẩu + vân tay
• 10,000 vân tay, 3000 khuôn mặt, 10,000 thẻ
• 1,000,000 sự kiện
• Comm: TCP/IP, RS232, RS485, USB disk
• Phương thức xác thực: Khuôn mặt/Vân tay/Thẻ/PIN
• Thẻ: Mặc định RFID/Mifare/HID *WiFi/3G lựa chọn thêm

Tin liên quan

Tư vấn & Báo giá 0987 815 646

File tài liệu(excel, word, pdf, image)

AEX

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Đối tác 4

Đối tác 5

Đối tác 6

0987.815.646